Louis Pasteur

I ett tidigare inlägg i den här bloggen tog vi en titt på kemisten Marie Curie och i det här inlägget tänkte jag kika närmare på ännu ett av kemihistoriens stora namn: Louis Pasteur.

En medelmåttig student

Pasteur föddes 1822 i den lilla staden Dole i östra Frankrike. Som ung var han en medelmåttig student utan några uppenbara akademiska egenskaper. Hans största intressen var av allt att döma fiske och tecknande. Faktum är att hans första försök att komma in på den naturvetenskapliga vägen misslyckades. Han tog visserligen en examen i filosofi. Men när han första gången skulle examineras i matematik fick han inte godkänt. Det gick inte heller bra när han 1842 gjorde ett antagningsprov för den prestigefulla skolan École normale supérieure i Paris. Han lyckades visserligen få godkänt men han rankade så lågt att han bestämde sig för att göra ett nytt försök året därpå. Därefter måste någonting ha hänt. 1843 gjorde Pasteur provet än en gång och fick ett riktigt bnra resultat. Han började nu läsa vid École Normale Supérieure och fick efter avlagd examen 1845 jobb som professor i fysik vid Collège de Tournon.

Driver du eget företag i kemibranschen eller något annat? Alldeles oavsett vad du än driver för företag kan du dra nytta av tjänsterna som erbjuds av Qred. De erbjuder nämligen företagslån med riktigt bra villkor. De har aldrig några startavgifter eller dolda kostnader. Du slipper dessutom bindningstid. Bra är också att det är väldigt enkelt att ansöka. Du använder dig av BankID vid ansökningen och får tillbaka ett låneförslag inom en timme. Om du tycker om förslaget får du lånet utbetalat till företagskontot redan samma dag. Ansök på https://qred.com/se/ och lägg grunden till nästa verksamhetsutvecklande investering.

Många stora upptäckter

Pasteur skulle strax återvända till universitetet i Paris. Det var där han skulle inleda ett idogt arbete för att förbättra kvaliteten på forskningen som utfördes där. Han skärpte reglerna vid examinationer och höjde prestigen och tävlingsandan. Han tycks dock ha varit något av en bister och auktoritär man. Hans åtgärder ledde vid åtminstone två tillfällen till att hans studenter gick ut i öppen revolt mot hans regelförändringar.

Det var under sin karriär i Paris som Pasteur skulle göra sina största bidrag till vetenskapen. Bland hans stora upptäckter finns bland annat upptäckten att mikroorganismer orsakar jäsning. Han gav också stora bidrag till vetenskapen om vaccin, bland annat genom att utvecklade ett rabiesvaccin. Han lyckades också rädda den franska silkesmasksindustrin på egen hand när han upptäckte två sjukdomar som höll på att slå ut den industrinäringen i Frankrike.

Louis Pasteur dog 1885 och ligger begravd i en krypta under Pasteurinstitutet som han själv grundade. Pasteurinstitutet har fortsatt att skapa viktig forskning som bidragit till bekämpningen av olika sjukdomar.


Marie Skłodowska Curie

Marie Curie framhålls ofta som en unik forskarpersonlighet. Hon var onekligen en studiebegåvning och hennes arbete tillsammans med sin make Pierre Curie ledde vetenskaperna kemi och fysik framåt och belönades med Nobelpris.

Polen

Marie föddes som yngsta barnet till framstående lärarföräldrar 7 november 1867 i Warszawa. Hennes pappa var lärare i matematik och fysik och var dessutom rektor för två gymnasieskolor. Curies mamma var föreståndarinna för en av stadens högst ansedda flickskolor.

Eftersom båda hennes föräldrar, liksom större delen av hennes släkt, motsatte sig den ryska överhögheten i Polen och aktivt hade deltagit i uppror mot de ryska myndigheterna, fick familjen stora problem åren innan Maries födelse. Hennes far fick acceptera sämre anställningar med lägre betalt, och på hans skolor förbjöds laborativ utbildning. Detta ledde emellertid till att han kunde ta hem en hel del laboratorieutrustning som han lärde sina barn att använda.

Marie och hennes syster Bronisława var båda stora studiebegåvningar inom främst naturvetenskap, och båda belönades med guldmedalj från gymnasiet. Dessvärre, för framstående kvinnor med forskarambitioner, var både högre studier och arbete vid akademierna stängda för kvinnor i Polen vid den här tiden. Syskonen fick dessbättre hemundervisning av både sina föräldrar och deras kollegor och i Warszawa fanns vid den här tiden ett slags underjordiskt universitet som accepterade kvinnliga studenter. Vid detta så kallade “flygande universitet” studerade systrarna Skłodowska och båda blev senare även engagerade som lärare vid denna hemliga institution.

Paris

Båda systrarna ville studera vidare i Paris och de ingick därför en pakt med varandra. Pakten gick ut på att de skulle stötta varandra ekonomiskt att genomföra sina studier i den franska huvudstaden. Den äldre Bronisława åkte först och studerade till läkare. För att bistå Bronisława ekonomiskt började Marie arbeta som guvernant och privatlärare. Det var nog några lyckliga barn som fick en framtida dubbel Nobelpristagare som läxhjälp, här hittar du själv duktiga läxhjälpare, inom alla ämnen, inte bara kemi och fysik.

År 1891 kunde Bronisława erbjuda Marie att komma till Paris för att slutföra sina studier. Marie studerade fysik, matematik och kemi vid Sorbonne och erhöll examen i kemi och fysik. 1894 träffade hon Pierre Curie och de båda upptäckte sin gemensamma fascination för naturvetenskapen och började forska tillsammans. 1895 gifte de sig och deras arbete skiftade från kristallografi och magnetism till den nyupptäckta radioaktiviteten.

Marie och Pierre hade upptäckt att det måste finnas något ämne i mineralerna pechblände och torbernit som var mycket radioaktivare än uran. Efter flera års försök lyckades de frilägga de nya ämnena som fick namnen polonium och radium.

1903 tilldelades Pierre Curie och Henri Becquerel Nobelpriset i fysik för sina arbeten inom radioaktivitet. Efter protester av Pierre, eftersom det mesta av parets forskningsrön berodde på Maries arbete och teorier, lät Nobelstiftelsen generöst paret dela på Pierres halva av Nobelpriset. Föga förvånande åkte paret inte till prisceremonin i Stockholm.

1911 erhöll Marie Curie även Nobelpriset i kemi för sina upptäckter av polonium och radium. Hon är därmed den första kvinnan att vinna Nobelpris, och dessutom den enda person som har vunnit Nobelpriset i två olika vetenskapliga discipliner. Curie blev även den första kvinnliga professorn vid Sorbonne.


Kemi

I dagens samhälle är det många som är intresserade av klimatfrågor och att försöka förbättra sin konsumtion av varor som påverkar klimatet negativt. De som är insatta inom kemins värld vet ju att allting är kemi. Exempelvis material som används i vardagen så som plast, stål, järn, keramik, trä och så vidare, har sitt ursprung från den kemiska världen. Dessa ämnen kan ju även behandlas med olika ämnen som blivit tillverkade på kemisk väg för att skapa brandskydd, längre hållbarhet eller för att billigt material skall hålla längre.

Naturvårdsverket skriver man om hur flamskyddsmedel är mycket svåra för naturen att bryta ned men att man inte vet exakt hur giftigt det är för människan och hur lätt det kan samlas i levande varelser. Dock vet man att alla flamskyddsmedel är fettlösliga och svåra att bryta ner, vilket gör att de lättare stannar kvar i naturen och i levande varelser. Man vet även att flamskyddsmedel kan vara hormonstörande för levande organismer. Det känns ju inte så himla bra att använda detta, eller hur? Särskilt inte när det kan finnas i alla olika typer av produkter så som textilier, elprodukter, isoleringsmaterial och skyddskläder för att bara nämna några produkter.

I tidningen Byggindustrin skrivs det om en studie från Sverige som visat att cirka 70-80% av en byggnads klimatpåverkan går att härleda till enbart själva byggprocessen. Därmed slås det fast att både materialval och själva byggskedet är viktigare än vad man trott för byggnaders klimatpåverkan under dess hela livscykel.

På olika varuhus, som exempelvis byggmax kan man som lekeman få hjälp med hur man ska tänka kring klimatpåverkan till det projekt man håller på med. Oavsett om det är ett mindre projekt eller ett större projekt som kanske innebär ett husbygge eller liknande så finns det hjälp att få. Genom att fråga personalen som arbetar på diverse byggvaruhus så kan man få den hjälp man behöver. Passa på att faktiskt ställa frågor om de olika produkternas klimatpåverkan och om de kanske har några tips på andra klimatvänligare material till ditt projekt.

I Dagens Industri går det att läsa om hur byggsektorn anser att det bör ställas högre krav på beställarna, alltså de som vill att hus ska byggas. Detta i syfte att minska klimatpåverkan och därmed säkerställa att det rätta och det mest säkra materialet används när det exempelvis byggs nya lägenheter. Det är en bra sak för oss alla, vi vill ju inte leva bland material som kan påverka oss negativt. Eftersom allting är uppbyggt av kemi så påverkas vi ju av de material vi har omkring oss. Därför är det viktigt både för den egna hälsan och för klimatet vilka produkter man väljer när man drar igång ett nytt projekt.


Arbeten inom kemi

För den som är intresserad av kemi finns många yrken att välja mellan, alltifrån att stå på ett laboratorium och forska fram nya läkemedel till att arbeta med miljöfrågor inom modebranschen eller bygga framtidens städer. Här kommer några exempel på yrken inom kemiområdet och utbildningar som kan leda till dessa.

Organisk kemist

Ett av de mest klassiska kemiyrkerna är som organisk kemist. Det är den typiska kemisten i labrock som står och bubblar färgglada och rykande saker i glasutrustningar som man kan se avbildad i film och på TV ibland. Faktiskt är det verkliga yrket ganska likt detta. En specialist inom organisk kemi kan arbeta på ett läkemedelsföretag för att forska fram ett sätt att få fram ett speciellt ämne som man tror är verksamt mot en viss sjukdom. För att kunna tillverka ämnet på ett säkert sätt behövs en s.k. syntesväg, ett slags recept, för att tillverka ämnet så att det blir så rent som möjligt med så stort utbyte som möjligt av det man vill ha. Organisk kemi kan man läsa om man väljer att bli t.ex. kemist eller civilingenjör i kemiteknik. Själva ämnet är ganska klurigt, men med läxhjälp och motivation från en äldre student eller kanske någon som redan arbetar inom yrket kan man lära sig att rita upp reaktioner och molekyler och laborera fram dem.

Processingenjör

Vill man tillverka läkemedel, färg, livsmedel eller kanske hygienprodukter i större skala kan man arbeta som processingenjör. Då ansvarar man för att processerna fungerar som de ska, löser problem som uppstår, köper in ny utrustning, effektiviserar och provar in nya produkter i fabrikerna. Man kan också arbeta på ett avloppsreningsverk för att hjälpa till med framtidens vattenrening. Lämplig utbildningsbakgrund för att bli processingenjör är t.ex. högskoleingenjör eller civilingenjör i kemiteknik.

Miljöjobb inom kemi

Miljöbranschen är på frammarsch i Sverige och stora delar av världen. Här finns många arbeten för någon som studerat kemi. Man kan arbeta på ett företag och ansvara för kemikaliefrågor, t.ex. se till att det finns en förteckning av alla kemikalier, att företaget väljer så miljövänliga kemikalier som möjligt samt att kemikalierna tas omhand på rätt sätt.

Annat man kan arbeta med är vattenfrågor, t.ex. att se till att halter av kemikalier i våra vattendrag hålls under gränser som fiskar och andra vattenlevande djur och växter klarar av. Ska något nytt byggas kan man behöva göra en miljökonsekvensbeskrivning av vad som händer i miljön och även här är halter och utsläpp av olika ämnen extremt viktiga.

Forskning kring nya bränsleceller och batterier till elbilar är också sådant en kemiutbildad person kan arbeta med, liksom framtagande av återvinningsbara och/eller mer miljövänliga material inom en stor variation av branschen.

För att arbeta inom miljö kan man läsa kemi, kemiteknik, ekotoxikologi men även någo av de många miljöutbildningar som finns på högskolor och universitet.

Den som läst kemi har framtiden för sig!


Fossila bränslen ibland oss

I marken, luften och i haven finns det många olika ämnen, både grundämnen som magnesium eller mer komplexa, sammansatta molekyler som vatten eller metan. Ett annat ämne som finns är ju förstås också priorin som är ett ämne med intressanta egenskaper. Men ämnet för dagen, eller ämnena rättare sagt, är varken vatten, magnesium eller priorin. Däremot blir det kanske så att metan får anses räknas in bland de ämnen som ingår i ämnet för dagens lektion och artikel. Det handlar om fossila bränslen, och metan är ett exempel på ett fossilt bränsle.

Vad är egentligen ett fossilt bränsle? Jo, fossila bränslen är den typ av ämnen som ofta finns lagrade långt under jorden i form av kol, olja eller gaser. Det finns olika sorter, som till exempel stenkol och brunkol. Låt oss dock vara tydliga med att grundämnet kol som har plats nummer sex i det periodiska systemet INTE är samma sak som stenkol eller brunkol, för grundämnet kol är ju en atom som finns i bland annat metan. Metan är en molekyl som innehåller en kolatom och fyra väteatomer och skrivs därför CH4. En kolmolekyl kan alltså binda till sig hela fyra andra ämnen vilket är mycket jämfört med många andra ämnen. Metan är det första av de så kallade kolvätena och det finns många andra olika sorter som innehåller både flera kolatomer och flera väteatomer. De olika kolvätena som finns har hamnat i turordning med deras kemiska formel efter.

Metan CH4

Etan C2H6

Propan C3H8

Butan C4H10

Pentan C5H12

Hexan C6H14

Heptan C7H16

Kanske anas ett visst mönster och det stämmer att ett sådant finns. De olika kolvätena är nämligen så pass finurliga att de följer ett mönster. Kolet binder till två andra kolatomer i en kedja av kolatomer och två väteatomer på “utsidan”, vilket gör att kolkedjan kan likna en söt liten tusenfoting om man tittar på den och beundrar dess form. Men de yttersta kolatomerna har ju inte en kolatom på utsidan eftersom de sitter i ändarna. Så de binder endast till en kolatom på insidan av sig själva, och binder därför alltså till tre väteatomer. Därför blir det två “extra” väteatomer utöver att det går två väteatomer på varje kolatom. Det hela kan skrivas med en slags formel där antalet väteatomer är lika med antalet kolatomer gånger två, plus två.

Det finns även andra mer avancerade slags kolväten som bildar fossila bränslen som man kan pumpa upp eller utvinna ur marken. Ibland kan det till exempel finnas en så kallad hydroxidgrupp på en av kolatomerna, som i metanol eller etanol, vilket i så fall blir en form av alkohol. Det vi med vardagligt snick-snack kallar för alkohol är den specifika alkoholen etanol, som skrivs C2H5OH. I alkoholer binder en av kolatomerna till en OH-grupp eller hydroxidgrupp som de kallas. Men det finns förutom just etanol även andra alkoholer, som exempelvis butanol, C4H9OH.

Fossila bränslen används till många saker, bland annat givetvis som bränsle till snabba bilar från Subaru eller andra bilföretag.


Kemisk jämvikt

Equilibrium, kemisk jämnvikt är en kemisk benämning till när en kemisk reaktion uppnår ett tillstånd där två motstående reaktioner sker med samma

Olika kemiska material

reaktionshastighet. När de två motstående reaktioner sker lika snabbt ger det en illusion om att det inget sker någonting alls. Detta beror på att den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika vilket resulterar med att koncentrationerna av reaktanterna och produkterna är konstanta. När den kemiska jämvikten är uppnåd sker inga förändringar i proportionen, dock ska det inte misstolkas som att det inte sker någon reaktion alls efter att jämvikt uppnåtts.

Det sker hela tiden massa reaktioner åt olika håll med samma reaktionshastighet. För att mäta en sådan reaktion behövs olika utrustningar som bland annat bägare och pH-mättare för att ta sig vidare i uträkningen. En viktig faktor som man också måste ta hänsyn till är temperatur efter jämviktskontanten varierar beroende på vad temperaturen är. Olika utrustningar och böcker för att lära sig mer om kemins värd finns att köpa vid internet och med www.kampanjjakt.se kan du köpa det du behöver med utmärkta rabatter. Det finns även andra bra rabatter för olika klädersiter och sko butiker online.

jämviktskonstanten är en specifik konstant för varje enskild reaktion vid en specifik temperatur, om energi tillförs i form av värm kommer jämviktskonstanten att ändra på sig. Vikten av denna kunskap är mycket viktig och användnings områdena är många, främst inom industrin. Ett exempel på var kunskaper om kemins jämvikt varit ledande är Haver-Bosch-metoden. Metoden går ut på att framställa den störas mängden ammoniak genom att låta vätgas och kvävgas.

Kemi i skolan

Redan tidigt i lågstadiet får barn lära sig om naturvetenskap som inkluderar kemi, biologi och fysik. Senare i högstadiet delas ämnena upp till var sin beståndsdel för att kunna gå allt djupare in i ämnet. I kemi lektionerna får man till en början lära sig om den periodiska systemet, grundämnenas egenskaper och användningsområden. Inte förrän man går i tvåan i gymnasiet, eventuellt trean, börjar man lära sig om kemisk jämvikter i skolan. Det är en kurs som många tycker är interessant.

Kemi i skolan

Kursen Kemi 2 innehåller inte bara kemins jämvikt utan mycket annat också. Den innehåller fakta om syror och baser, biomolekyler, biokemi, organiska molekylers struktur och funktion samt mer och djupare kunskaper om organiska reaktioner. För alla högstadie elever som är nyfikna och vill första kemins vetenskap rekommenderar jag att ni väljer naturkunskaplinjen.

Sammanfattningsvis är det lämpligt att återigen upplysa om att kemins jämvikt innebär och det sker lika många motstående reaktioner åt gången vilket gör så att det ser ut som att det inte sker någonting alls. Reaktionshastigheten är konstant och med hjälp av temperaturen är det möjligt att räkna ut jämviktskonstanten. Denna kunskap är inte svår att besitta, kemisk jämvikt är en del av kemin på gymnasienivå, man kan därför förstå att det inte är allt för svårt. Kunskapen kring denna ämne är mycket viktiga och är centrala för många industriella områden.


Vaccin mot karies – framtid eller nutid?

Förr i tiden fanns fluortanter i skolan och dessa såg till att alla barn fick skölja munnen med fluor och att de lärde sig att borsta tänderna på rätt sätt. I dag finns många olika tandkrämer i flera olika smaker och från flera olika märken så att varje person kan finna något som passar. Trots detta är det allt fler som får mer och mer karies, tandsten och hål i tänderna. Många gånger kan barn och vuxna få hål i tänderna trots att de borstar dem noga två gånger per dag och dessutom använder munskölj och andra metoder för att minska risken. Detta kan bero på att många helt enkelt har en svagare emalj än andra. En annan anledning kan vara att vissa äter lite annorlunda saker än andra. Det har nu börjat utvecklas vaccin som kan förebygga karies. Många gånger kan hål som redan finns i munnen gå tillbaka med hjälp av detta vaccin.

Vaccinet kan läka hål

Karies och hål i tänderna är mycket vanligt. Någonstans mellan 60 – 90 % av alla skolbarn i de industrialiserade länderna har problem med just detta. Nu har kinesiska forskare kommit fram till ett vaccin med en blandning av proteiner av KFD2-rPAc typ. Vaccinet bekämpar bakterier som kallas Streptococcus mutans, och det är den vita beläggning som kallas plack. Detta vaccin har testats på möss, och då har dessa vaccinerats i mössens näshåla. Vaccinet har faktiskt visat på flera positiva resultat. I hela 64,2 procent av alla fall hade vaccinet en förebyggande effekt mot karies och hål i tänderna hos möss som inte redan utvecklat karies. Vaccinet hade också en läkande effekt hos hela 53,9 procent hos de möss som hade karies. Till en början hade detta vaccin en del biverkningar. Inflammationer av olika slag var en av de allvarligaste biverkningarna. Vaccinet gjordes dock om och efter detta har biverkningar av detta slag inte setts. Karies ses som en av de mest spridda orala sjukdomarna i världen och vaccinet har därför vaccinet en mycket stor potential.

Tipsa din tandläkare

Om man har problem med karies kan man ofta få olika lack, geler eller liknande utskrivet av sin tandläkare. Ibland kan dessa hjälpa, men plötsligt tillkommer nya saker man ska hinna med i samband med sin tandborstning. Detta leder dessutom till ännu högre kostnader för personen. när du besöker tandläkare stockholm eller var du nu än befinner dig, kan det vara en bra idé att tipsa om att ett vaccin håller på att tillverkas, om de inte redan vet om det. Vaccinet kan vara ett bra alternativ till att använda fluorskölj och liknande. Vaccinet kan också vara bra för att barn ska slippa utveckla karies. Om man tar hand om sina tänder får man behålla dem längre, och då kan vaccinet vara ett bra steg på vägen också för dem som inte har möjlighet att borsta tänder eller för dem som trots sina insatser får hål och tandsten i munnen.


Utbildningar inom kemi

Det finns flera olika utbildningar man kan läsa och de är alla inriktade mot olika områden. Om man vill arbeta inom något särskilt är det allt som oftast krav att man har en viss utbildning för att vara aktuell för en tjänst. Inom många yrken är det en fördel eller ett krav att man har läst kemi. Denna utbildning innehåller flera olika delar. Man får till exempel reda på hur man kan blanda olika ämnen, samt vad olika molekyler och liknande består av. När det gäller kemiutbildningar finns de i flera olika varianter och några av dem finns också i olika svårighetsgrader. Vissa av dessa utbildningar är helt möjliga att läsa på distans, medan andra kräver att man ska åka till skolan då och då för att göra olika praktiska övningar. Vissa utbildningar måste dock läsas helt på skolan. Det kan vara bra att ta reda på detta innan man godkänner sin utbildningsplats.

Var finns dessa utbildningar?

Det finns flera olika utbildningar inom kemi och de finns på flera olika universitet. Göteborgs universitet har en av landets kandidatutbildningar inom just detta ämne. Här kan utbildningen läsas på distans, men med vissa obligatoriska träffar, eller så kan man läsa allt på plats på universitetet. Om man vill läsa kemi finns det stora möjligheter att kunna göra det, och tack vare att så många utbildningar finns är det stor chans att finna en som passar just det egna studiesättet. Ofta är det hårt tryck för att komma in på universitet eller högskolan, men ju fler utbildningar det finns, ju större chans har man att kunna få en plats. Vissa av dessa utbildningar är studieförberedande. Med detta menas att man kan läsa en av dem för att få fler eller bättre betyg inför framtida studier. Dessa utbildningar kan läsas på flera högskolor i landet. Lunds Universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet är bara några av dem som erbjuder utbildningarna. I stort sett oavsett var man bor kan man finna en utbildning inom pendlingsavstånd.

Hur är det att läsa på högskolan?

Det är ganska stor skillnad mellan att läsa en högskoleutbildning och en gymnasieutbildning. På gymnasiet är alla lektioner obligatoriska och man måste läsa ämnen som man inte har intresse av. På högskolan kan man själv välja sin utbildning och läsa kurser man verkligen har ett intresse av. På högskolan finns det dessutom ofta möjlighet att lägga upp sin utbildning mer fritt. Vissa kurser kan läsas helt på distans, och man kan då se föreläsningar med mera precis när man vill. Andra kurser har föreläsningarna på plats på skolan, men ofta är dessa frivilliga att delta i. Då kan man till exempel gå på de föreläsningar man har intresse av. Om man vill söka in på universitetet behöver man betyg från gymnasiet eller motsvarande. Det kan också vara bra om man har gjort högskoleprovet. läs mer om detta prov för att vara väl förberedd. Då ökar chanserna att komma in på just den utbildning som är intressant.


Minska spridning av sjukdomar genom kemi

Det finns många sätt man kan undvika att sprida sjukdomar på. Förr i tiden handlade det om att man skulle hållas isolerad och få i sig brygder av olika örter. Riktigt smittsamma sjukdomar isoleras än idag för att man ska undvika att de sprids vidare. De människor eller djur som smittats behandlas och samlas på ett och samma ställe, och detta ställe får endast besökas av människor som behandlas förebyggande och som bär rejäla skyddskläder. Skyddskläderna får inte lämna detta område om ofta bränns de efter användning. Förr fanns inga skyddskläder utan då riskerade smittan att föras vidare genom de vanliga kläderna. Idag finns betydligt modernare metoder att ta till gällande desinficering och liknande. Det kommer vi beröra i denna text.

Hur förhindrar man spridningen idag?

Under de senaste åren har influensor brutit ut till och från. En del av dem har blivit så kallade pandemier – vilket betyder att de har spridits snabbt och drabbat många människor på väldigt kort tid. Det krävs extremt små mängder av ett virus för att någon annan ska bli smittad av en sjukdom. Idag har man gjort framsteg inom kemin. Dessa framsteg har möjliggjort att man nu snabbt kan spåra virus för att minska spridningen. Det pågår också forskning i att försöka leda bakterier till vissa material, vilket kommer att underlätta vid misstänkta pandemier och liknande. På detta sätt kommer man att kunna minska spridning av virus och bakterier ännu mer, och möjligheten att stoppa farliga sjukdomar i tid kommer att bli större. Mediciner kan ofta inte stoppa sjukdomars spridning, utan endast bota den som blivit smittad. Innan en sjuk person får sin medicin hinner denne ofta smitta flera andra.

Hygienen är viktig

För att hindra smittospridning är hygienen mycket viktig. Oavsett hur renlig man är kan man inte garantera att man aldrig kommer att bli sjuk, men att tvätta händerna då och då kan minska risken. Om man har varit ute och handlat eller varit någonstans där man riskerat att komma i kontakt med bakterier är det bra att tvätta händerna när man kommer hem, samt innan man äter något. Det är också en fördel att använda handsprit då och då för att verkligen döda bakterier. Man bör även hålla det rent och städat hemma för att bakterier inte ska få fäste. Om man känner att städning är jobbigt kan man anlita flyttstädning Lund. De utför inte bara flyttstädning, utan också hemstäd med olika intervaller. Genom bra hygien kan man hålla bakterierna borta.


Allt om polymer

Polymer undrar kanske du? Varför ska det vara intressant? Den enkla förklaringen på begreppet polymer är en kemikalie bestående av många upprepande enheter. Tänk dig en girland av papper eller en lång kedja av sammansatta gem så får du en idé om hur en polymer är uppbyggd. DNA är ett exempel på polymer som förekommer naturligt i naturen, men polymer kan även tillverkas kemikaliskt och då får man bland annat fram ett material som vi alla känner till – nämligen plast. Idag är vi mer medvetna om vilka miljörisker det finns med plats och det forskas intensivt på hur produkter som innehåller plast kan göras mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Härdplast byts alltmer ut mot exempelvis termoplast, och det fiffiga med det materialet är att det kan smältas om och om igen utan att strukturen förstörs. PET-flaskan är ett utmärkt exempel på den här tekniken. Men idag tas det även fram alternativa material till plast.

Din frukost kan bli bildäck!

Bildäck är ett exempel på en produkt som tillverkas av polymer, närmare bestämt naturgummi eller så kallat latex. Det tillverkas antingen på naturlig eller kemisk väg. Vad gäller just bildäck så forskas det kontinuerligt på att göra dem mer miljövänliga eftersom det är en produkt som slits ut relativt fort och används av många. Idag går det till och med att investera i Svanenmärkta däck. Nyligen har det dock forskats kring däck på matrester! Forskare har nämligen upptäckt att resterna från din frukost inte bara är mer miljövänliga utan även kan höja prestandan på dina däck. Äggskal och tomater ersätter materialet krimrök och minskar därmed belastningen på naturens resurser. Men varför just äggskal och tomater? Jo, förutom att det är restprodukter som kan återanvändas så har det visat sig att de har egenskaper som ger gummit ovanliga egenskaper. Exempelvis har äggskal en porös mikrostruktur som är fördelaktig och tomatskal skapar stabilitet även i mycket höga temperaturer.

Vad är bra med polymer då?

Med tanke på vetskapen om att plaster kan inverka dåligt på miljön så kan man fundera lite grann på varför vi använder oss av polymerisation i såpass hög grad. Svaret är naturligtvis att polymer har riktigt fördelaktiga egenskaper som gör att det är svårt att byta ut dem hur som helst. Exempelvis så är polymer i form av plast resistenta mot kemikalier. Tänk på alla rengöringsmedel du har hemma, en plastförpackning håller dem i säkert förvar och förhindrar att de läcker ut och gör skador. De är också förhållandevis lätta i kombination med en extrem hållbarhet. Det gör dem enkla att använda i exempelvis byggmaterial. Polymer har också ett nästintill gränslöst utbud av egenskaper och färger. De kan tillverkas för att likna naturmaterial såsom bomull eller porslin eller användas för att framställa material som naturen inte kan framställa såsom däck eller plexiglas. På kondom.nu hittar du också produkter gjorda av polymer!