Utbildningar inom kemi

Kemistudenter i ett labb

Det finns flera olika utbildningar man kan läsa och de är alla inriktade mot olika områden. Om man vill arbeta inom något särskilt är det allt som oftast krav att man har en viss utbildning för att vara aktuell för en tjänst. Inom många yrken är det en fördel eller ett krav att man har läst kemi. Denna utbildning innehåller flera olika delar. Man får till exempel reda på hur man kan blanda olika ämnen, samt vad olika molekyler och liknande består av. När det gäller kemiutbildningar finns de i flera olika varianter och några av dem finns också i olika svårighetsgrader. Vissa av dessa utbildningar är helt möjliga att läsa på distans, medan andra kräver att man ska åka till skolan då och då för att göra olika praktiska övningar. Vissa utbildningar måste dock läsas helt på skolan. Det kan vara bra att ta reda på detta innan man godkänner sin utbildningsplats.

Var finns dessa utbildningar?

Det finns flera olika utbildningar inom kemi och de finns på flera olika universitet. Göteborgs universitet har en av landets kandidatutbildningar inom just detta ämne. Här kan utbildningen läsas på distans, men med vissa obligatoriska träffar, eller så kan man läsa allt på plats på universitetet. Om man vill läsa kemi finns det stora möjligheter att kunna göra det, och tack vare att så många utbildningar finns är det stor chans att finna en som passar just det egna studiesättet. Ofta är det hårt tryck för att komma in på universitet eller högskolan, men ju fler utbildningar det finns, ju större chans har man att kunna få en plats. Vissa av dessa utbildningar är studieförberedande. Med detta menas att man kan läsa en av dem för att få fler eller bättre betyg inför framtida studier. Dessa utbildningar kan läsas på flera högskolor i landet. Lunds Universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet är bara några av dem som erbjuder utbildningarna. I stort sett oavsett var man bor kan man finna en utbildning inom pendlingsavstånd.

Hur är det att läsa på högskolan?

Det är ganska stor skillnad mellan att läsa en högskoleutbildning och en gymnasieutbildning. På gymnasiet är alla lektioner obligatoriska och man måste läsa ämnen som man inte har intresse av. På högskolan kan man själv välja sin utbildning och läsa kurser man verkligen har ett intresse av. På högskolan finns det dessutom ofta möjlighet att lägga upp sin utbildning mer fritt. Vissa kurser kan läsas helt på distans, och man kan då se föreläsningar med mera precis när man vill. Andra kurser har föreläsningarna på plats på skolan, men ofta är dessa frivilliga att delta i. Då kan man till exempel gå på de föreläsningar man har intresse av. Om man vill söka in på universitetet behöver man betyg från gymnasiet eller motsvarande. Det kan också vara bra om man har gjort högskoleprovet. läs mer om detta prov för att vara väl förberedd. Då ökar chanserna att komma in på just den utbildning som är intressant.