Var kan man arbeta som kemist?

Att vara kemist innebär att man är expert på hur kemikalier samverkar, samt på hur man analyserar dessa processer med ett syfte i åtanke. Som sådan kan man arbeta inom alla typer av verksamheter där man använder kemiska produkter eller ämnen, eller där man framställer kemiska ämnen och produkter. Som exempel på branscher där kemister kan arbeta kan nämnas tillverkningsindustrin, som pappersmassaindustrin, petroleumindustrin och den kemiska industrin. Hela en tredjedel av alla yrkesverksamma kemister idag (ungefär 7 000 i Sverige) arbetar inom något av dessa områden. Det är också vanligt att man arbetar inom forsknings- och utvecklingsdelen av olika branscher, till exempel livsmedel, läkemedel och bioteknik. Vissa kemister arbetar rent administrativt, till exempel genom att bearbeta patentansökningar eller genom att överse de lagar som reglerar användningen av kemikalier. Några vanliga arbetsgivare för kemister, förutom de företag som är verksamma inom ovan nämnda branscher, är myndigheter som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket (då kemister även kan arbeta som miljökonsulter).

Om du letar efter lediga jobb för kemister ska du gå in på Netjobs.com. Där kan du nämligen enkelt söka efter jobb i de branscher som är aktuella, så att du lätt kan hitta tjänster som intresserar dig och som passar din kompetens. Ett tips är att leta efter titlar som forskare, analytisk kemist och projektledare inom dessa branscher, eftersom det är vanliga yrkestitlar för kemister.