Kemins betydelse för den medicinska forskningen

Kemi är ett forskningsämne som tillsammans med andra, som till exempel biologi och fysionomi, är väldigt viktigt för läkarvetenskapen. Många sjukdomar har en kemisk bakgrund. Det gäller särskilt vår mentala hälsa, men inte bara. Kemi är dessutom ett dubbelt så viktigt ämne eftersom kemiska preparat även kan påverka vår fysiska hälsa negativt. Det finns gott om ämnen som det funnits en bred användning av som visat sig vara direkt skadliga, ett exempel på det är bekämpningsmedlet DDT. Då måste man forska på dem för att förstå hur de påverkar kroppen. Även när det kommer till att upptäcka sjukdomar har kemin en viktig roll att spela. Ett exempel är om läkaren misstänker att någon har artros i sin höft, då kan en kemisk vätska pumpas in i den aktuella leden. Med hjälp av en MR-kamera kan man sedan se hur brosket där inne ser ut och hur mycket som har brutits ned.

Läkemedel och kemi

När det kommer till att ta fram nya läkemedel har kemisten en extremt viktig roll att spela. Det är han eller hon som är expert på hur olika ämnen fungerar och på att studera hur de agerar i kroppen. Kemister tar också fram de övriga beståndsdelar som ska finnas i en medicin, vätska eller piller. Detta för att det ska vara både lätt och ofarligt att inta hela medicinen.

En extremt viktig del av ett läkemedel är hur det interagerar med andra ämnen. En medicin kan vara ofarlig i sig, men kombinerad med en annan medicin bli direkt livsfarlig. Det här är en typisk sak som en kemist är bra på att studera. I många fall kan det också vara så att en medicin antingen tappar i effekt eller blir skadlig i kombination med andra ämnen som inte är läkemedel. Vanligt är att en medicin kan ha negativa interaktioner med chili, johannesört och grapefrukt. Den här typen av oavsiktliga effekter av ett läkemedel kostar samhället mångmiljardbelopp varje år och skapar stort onödigt mänskligt lidande. Så det är en väldigt viktig kemistuppgift att jobba för att minska detta!

Klinisk kemi – sjukhuskemister

De flesta större akademiska sjukhus har en egen forskningsavdelning där det finns flera kemister anställda och jobbar med att hitta nya sätt och bättre att bota sjukdomar på. Men även i andra delar av sjukvården finns det kemister. De jobbar ofta tillsammans med biokemiska analytiker med att utvärdera prover på blod och annan vävnad för att kunna lista ut vad en patient lider av.