Atomen och atomkärnan

Atomen

Atomen är en basal enhet i kemin, bortsett från fria protoner, elektroner och neutroner, den består av en kärna som är positivt laddad och innehåller oftast neutroner, protoner och även en del elektroner, som tillsammans balanserar laddningen för atomen. En atom är den entitet som är minst och som påverkar de kemiska egenskaperna i ett grundämne, vilket är påvisat. Detta kan vara elektronegativitet som ett exempel.

Atomkärnan

Det som ger en atomkärna dess identitet som ett grundämne är antalet protoner den innehåller, till exempel om det finns tre atomer så är det Litium och finns det åtta så är det syre och är det fjorton protoner så är det kisel och så vidare. Vilket typ av isotop utav grundämnet som atomen är bestäms av antalet neutroner, sedan finns det radioaktiva isotoper och det finns stabila isotoper. Tar man till exempel kol så är denna en isotop som är instabil och den har fjorton stycken neutroner och brukar kallas för kol14. Ser man till en enkel atoms fasta isotop så saknas helt neutroner. Det kan vara så att en atomkärna är isolerad och dessutom helt utan elektronskal, då räknas den som en komplett positiv katjon som är laddad och om antalet elektroner är mer än vad antalet protoner är i själva kärnan så blir atomen istället en så kallad anjon som är negativt laddad. Kärnkemi kallas hela det fältet där den så kallade atomkärnan helt står i fokus för all uppmärksamhet. I nästa avsnitt fortsätter vi berätta om vad en atom är och vad den egentligen innehåller; det är protonen, neutronen och elektroner och en hel del annat. Man förstår att detta verkligen är en hel vetenskap.