Kemisk förening och kemisk substans

Kemisk förening

Ett slags kemiskt ämne som är ihopsatt utav en rad olika sorters grundämnen vilka beslutar innehållet i dess sammansättning och dess kemiska struktur brukar kallas för en kemisk förening. Sammansättningen och strukturen bestämmer sedan vilka egenskaper som ämnet har, till exempel så är vatten en sådan kemisk förening och den består av väte och av syre i kvot två till ett, där är syreatomen lokal mellan de 2 väteatomerna och har en vinkel på 104,5 grader.

Kemisk substans

Detta är ett slags material som har en bestämd sorts sammansättning som är kemisk och även kemiska egenskaper som är bestämda. Om man ska vara riktigt noga så är inte kemiska föreningar eller grundämnen som blandas så kallade kemiska substanser utan man kallar det för kemikalier. De vi oftast stöter på i våran vardag är en slags blandning eller mix, det kan till exempel vara legeringar eller biomassa, eller till och med våran luft och så vidare.