Glukosamin och artros

Artros är en reumatisk sjukdom som förr eller senare drabbar omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning. Ungefär 2 av 3 som drabbas är kvinnor och risken för att få sjukdomen ökar med åldern, även om det förekommer att unga drabbas. Artros innebär stelhet och smärta i leder, vilket gör det svårare att röra på sig och vara fysiskt aktiv.

Det bästa man kan göra själv, för att lindra symtomen från artros, är att vara fysiskt aktiv. Alla typer av rörelser kan kännas svårare och göra ont, men det är trots det viktigt att röra på sig. Att sitta still gör bara problemen värre. Det är dock viktigt att komma ihåg att anpassa aktiviteten utifrån dina förutsättningar. En fysioterapeut kan hjälpa till att skapa ett träningsschema som gradvis ökar i intensitet i takt med att artrosbesvären lindras.

Många tycker att det känns tråkigt när rörelser och aktiviteter som tidigare kunde utföras enkelt, nu i stället blir en ansträngning som kräver koncentration och fokus. Därför är det viktigt att snabbt acceptera sin situation och göra det bästa av den.

Vad är ämnet glukosamin och hjälper det mot artros?

Fysiskt aktivitet är alltså den absolut viktigaste delen vid behandling av artros. Men det finns också medicin, mer specifikt glukosamin. Glukosamin finns på apotek och i hälsobutiker och kräver inget recept.

Forskning har visat att glukosamin i tablettform är likvärdigt, eller i bästa fall marginellt bättre, än placebo. Det finns människor som vittnat om att besvären som kommer med artros har blivit bättre genom intag av glukosamin och i de fallen rekommenderar man att fortsätta ta medicinen, eftersom det har relativt svaga biverkningar.

Glukosamin biverkningar

Trots att ingen tydliga bevis har tagits fram om huruvida glukosamin hjälper mot artros, så har den kemisk-tekniska produkten använts flitigt. Det innebär att biverkningar är väl dokumenterade.

Glukosamin kan bland annat leda till:

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Gas- och magproblem
  • Utslag