Marie Skłodowska Curie

Marie Curie framhålls ofta som en unik forskarpersonlighet. Hon var onekligen en studiebegåvning och hennes arbete tillsammans med sin make Pierre Curie ledde vetenskaperna kemi och fysik framåt och belönades med Nobelpris.

Polen

Marie föddes som yngsta barnet till framstående lärarföräldrar 7 november 1867 i Warszawa. Hennes pappa var lärare i matematik och fysik och var dessutom rektor för två gymnasieskolor. Curies mamma var föreståndarinna för en av stadens högst ansedda flickskolor.

Eftersom båda hennes föräldrar, liksom större delen av hennes släkt, motsatte sig den ryska överhögheten i Polen och aktivt hade deltagit i uppror mot de ryska myndigheterna, fick familjen stora problem åren innan Maries födelse. Hennes far fick acceptera sämre anställningar med lägre betalt, och på hans skolor förbjöds laborativ utbildning. Detta ledde emellertid till att han kunde ta hem en hel del laboratorieutrustning som han lärde sina barn att använda.

Marie och hennes syster Bronisława var båda stora studiebegåvningar inom främst naturvetenskap, och båda belönades med guldmedalj från gymnasiet. Dessvärre, för framstående kvinnor med forskarambitioner, var både högre studier och arbete vid akademierna stängda för kvinnor i Polen vid den här tiden. Syskonen fick dessbättre hemundervisning av både sina föräldrar och deras kollegor och i Warszawa fanns vid den här tiden ett slags underjordiskt universitet som accepterade kvinnliga studenter. Vid detta så kallade “flygande universitet” studerade systrarna Skłodowska och båda blev senare även engagerade som lärare vid denna hemliga institution.

Paris

Båda systrarna ville studera vidare i Paris och de ingick därför en pakt med varandra. Pakten gick ut på att de skulle stötta varandra ekonomiskt att genomföra sina studier i den franska huvudstaden. Den äldre Bronisława åkte först och studerade till läkare. För att bistå Bronisława ekonomiskt började Marie arbeta som guvernant och privatlärare. Det var nog några lyckliga barn som fick en framtida dubbel Nobelpristagare som läxhjälp, här hittar du själv duktiga läxhjälpare, inom alla ämnen, inte bara kemi och fysik.

År 1891 kunde Bronisława erbjuda Marie att komma till Paris för att slutföra sina studier. Marie studerade fysik, matematik och kemi vid Sorbonne och erhöll examen i kemi och fysik. 1894 träffade hon Pierre Curie och de båda upptäckte sin gemensamma fascination för naturvetenskapen och började forska tillsammans. 1895 gifte de sig och deras arbete skiftade från kristallografi och magnetism till den nyupptäckta radioaktiviteten.

Marie och Pierre hade upptäckt att det måste finnas något ämne i mineralerna pechblände och torbernit som var mycket radioaktivare än uran. Efter flera års försök lyckades de frilägga de nya ämnena som fick namnen polonium och radium.

1903 tilldelades Pierre Curie och Henri Becquerel Nobelpriset i fysik för sina arbeten inom radioaktivitet. Efter protester av Pierre, eftersom det mesta av parets forskningsrön berodde på Maries arbete och teorier, lät Nobelstiftelsen generöst paret dela på Pierres halva av Nobelpriset. Föga förvånande åkte paret inte till prisceremonin i Stockholm.

1911 erhöll Marie Curie även Nobelpriset i kemi för sina upptäckter av polonium och radium. Hon är därmed den första kvinnan att vinna Nobelpris, och dessutom den enda person som har vunnit Nobelpriset i två olika vetenskapliga discipliner. Curie blev även den första kvinnliga professorn vid Sorbonne.