Minska spridning av sjukdomar genom kemi

Det finns många sätt man kan undvika att sprida sjukdomar på. Förr i tiden handlade det om att man skulle hållas isolerad och få i sig brygder av olika örter. Riktigt smittsamma sjukdomar isoleras än idag för att man ska undvika att de sprids vidare. De människor eller djur som smittats behandlas och samlas på ett och samma ställe, och detta ställe får endast besökas av människor som behandlas förebyggande och som bär rejäla skyddskläder. Skyddskläderna får inte lämna detta område om ofta bränns de efter användning. Förr fanns inga skyddskläder utan då riskerade smittan att föras vidare genom de vanliga kläderna. Idag finns betydligt modernare metoder att ta till gällande desinficering och liknande. Det kommer vi beröra i denna text.

Hur förhindrar man spridningen idag?

Under de senaste åren har influensor brutit ut till och från. En del av dem har blivit så kallade pandemier – vilket betyder att de har spridits snabbt och drabbat många människor på väldigt kort tid. Det krävs extremt små mängder av ett virus för att någon annan ska bli smittad av en sjukdom. Idag har man gjort framsteg inom kemin. Dessa framsteg har möjliggjort att man nu snabbt kan spåra virus för att minska spridningen. Det pågår också forskning i att försöka leda bakterier till vissa material, vilket kommer att underlätta vid misstänkta pandemier och liknande. På detta sätt kommer man att kunna minska spridning av virus och bakterier ännu mer, och möjligheten att stoppa farliga sjukdomar i tid kommer att bli större. Mediciner kan ofta inte stoppa sjukdomars spridning, utan endast bota den som blivit smittad. Innan en sjuk person får sin medicin hinner denne ofta smitta flera andra.

Hygienen är viktig

För att hindra smittospridning är hygienen mycket viktig. Oavsett hur renlig man är kan man inte garantera att man aldrig kommer att bli sjuk, men att tvätta händerna då och då kan minska risken. Om man har varit ute och handlat eller varit någonstans där man riskerat att komma i kontakt med bakterier är det bra att tvätta händerna när man kommer hem, samt innan man äter något. Det är också en fördel att använda handsprit då och då för att verkligen döda bakterier. Man bör även hålla det rent och städat hemma för att bakterier inte ska få fäste. Om man känner att städning är jobbigt kan man anlita flyttstädning Lund. De utför inte bara flyttstädning, utan också hemstäd med olika intervaller. Genom bra hygien kan man hålla bakterierna borta.