Utbildningar inom kemi

Det finns flera olika utbildningar man kan läsa och de är alla inriktade mot olika områden. Om man vill arbeta inom något särskilt är det allt som oftast krav att man har en viss utbildning för att vara aktuell för en tjänst. Inom många yrken är det en fördel eller ett krav att man har läst kemi. Denna utbildning innehåller flera olika delar. Man får till exempel reda på hur man kan blanda olika ämnen, samt vad olika molekyler och liknande består av. När det gäller kemiutbildningar finns de i flera olika varianter och några av dem finns också i olika svårighetsgrader. Vissa av dessa utbildningar är helt möjliga att läsa på distans, medan andra kräver att man ska åka till skolan då och då för att göra olika praktiska övningar. Vissa utbildningar måste dock läsas helt på skolan. Det kan vara bra att ta reda på detta innan man godkänner sin utbildningsplats.

Var finns dessa utbildningar?

Det finns flera olika utbildningar inom kemi och de finns på flera olika universitet. Göteborgs universitet har en av landets kandidatutbildningar inom just detta ämne. Här kan utbildningen läsas på distans, men med vissa obligatoriska träffar, eller så kan man läsa allt på plats på universitetet. Om man vill läsa kemi finns det stora möjligheter att kunna göra det, och tack vare att så många utbildningar finns är det stor chans att finna en som passar just det egna studiesättet. Ofta är det hårt tryck för att komma in på universitet eller högskolan, men ju fler utbildningar det finns, ju större chans har man att kunna få en plats. Vissa av dessa utbildningar är studieförberedande. Med detta menas att man kan läsa en av dem för att få fler eller bättre betyg inför framtida studier. Dessa utbildningar kan läsas på flera högskolor i landet. Lunds Universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet är bara några av dem som erbjuder utbildningarna. I stort sett oavsett var man bor kan man finna en utbildning inom pendlingsavstånd.

Hur är det att läsa på högskolan?

Det är ganska stor skillnad mellan att läsa en högskoleutbildning och en gymnasieutbildning. På gymnasiet är alla lektioner obligatoriska och man måste läsa ämnen som man inte har intresse av. På högskolan kan man själv välja sin utbildning och läsa kurser man verkligen har ett intresse av. På högskolan finns det dessutom ofta möjlighet att lägga upp sin utbildning mer fritt. Vissa kurser kan läsas helt på distans, och man kan då se föreläsningar med mera precis när man vill. Andra kurser har föreläsningarna på plats på skolan, men ofta är dessa frivilliga att delta i. Då kan man till exempel gå på de föreläsningar man har intresse av. Om man vill söka in på universitetet behöver man betyg från gymnasiet eller motsvarande. Det kan också vara bra om man har gjort högskoleprovet. läs mer om detta prov för att vara väl förberedd. Då ökar chanserna att komma in på just den utbildning som är intressant.

Minska spridning av sjukdomar genom kemi

Det finns många sätt man kan undvika att sprida sjukdomar på. Förr i tiden handlade det om att man skulle hållas isolerad och få i sig brygder av olika örter. Riktigt smittsamma sjukdomar isoleras än idag för att man ska undvika att de sprids vidare. De människor eller djur som smittats behandlas och samlas på ett och samma ställe, och detta ställe får endast besökas av människor som behandlas förebyggande och som bär rejäla skyddskläder. Skyddskläderna får inte lämna detta område om ofta bränns de efter användning. Förr fanns inga skyddskläder utan då riskerade smittan att föras vidare genom de vanliga kläderna. Idag finns betydligt modernare metoder att ta till gällande desinficering och liknande. Det kommer vi beröra i denna text.

Hur förhindrar man spridningen idag?

Under de senaste åren har influensor brutit ut till och från. En del av dem har blivit så kallade pandemier – vilket betyder att de har spridits snabbt och drabbat många människor på väldigt kort tid. Det krävs extremt små mängder av ett virus för att någon annan ska bli smittad av en sjukdom. Idag har man gjort framsteg inom kemin. Dessa framsteg har möjliggjort att man nu snabbt kan spåra virus för att minska spridningen. Det pågår också forskning i att försöka leda bakterier till vissa material, vilket kommer att underlätta vid misstänkta pandemier och liknande. På detta sätt kommer man att kunna minska spridning av virus och bakterier ännu mer, och möjligheten att stoppa farliga sjukdomar i tid kommer att bli större. Mediciner kan ofta inte stoppa sjukdomars spridning, utan endast bota den som blivit smittad. Innan en sjuk person får sin medicin hinner denne ofta smitta flera andra.

Hygienen är viktig

För att hindra smittospridning är hygienen mycket viktig. Oavsett hur renlig man är kan man inte garantera att man aldrig kommer att bli sjuk, men att tvätta händerna då och då kan minska risken. Om man har varit ute och handlat eller varit någonstans där man riskerat att komma i kontakt med bakterier är det bra att tvätta händerna när man kommer hem, samt innan man äter något. Det är också en fördel att använda handsprit då och då för att verkligen döda bakterier. Man bör även hålla det rent och städat hemma för att bakterier inte ska få fäste. Om man känner att städning är jobbigt kan man anlita flyttstädning Lund. De utför inte bara flyttstädning, utan också hemstäd med olika intervaller. Genom bra hygien kan man hålla bakterierna borta.

Allt om polymer

Polymer undrar kanske du? Varför ska det vara intressant? Den enkla förklaringen på begreppet polymer är en kemikalie bestående av många upprepande enheter. Tänk dig en girland av papper eller en lång kedja av sammansatta gem så får du en idé om hur en polymer är uppbyggd. DNA är ett exempel på polymer som förekommer naturligt i naturen, men polymer kan även tillverkas kemikaliskt och då får man bland annat fram ett material som vi alla känner till – nämligen plast. Idag är vi mer medvetna om vilka miljörisker det finns med plats och det forskas intensivt på hur produkter som innehåller plast kan göras mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Härdplast byts alltmer ut mot exempelvis termoplast, och det fiffiga med det materialet är att det kan smältas om och om igen utan att strukturen förstörs. PET-flaskan är ett utmärkt exempel på den här tekniken. Men idag tas det även fram alternativa material till plast.

Din frukost kan bli bildäck!

Bildäck är ett exempel på en produkt som tillverkas av polymer, närmare bestämt naturgummi eller så kallat latex. Det tillverkas antingen på naturlig eller kemisk väg. Vad gäller just bildäck så forskas det kontinuerligt på att göra dem mer miljövänliga eftersom det är en produkt som slits ut relativt fort och används av många. Idag går det till och med att investera i Svanenmärkta däck. Nyligen har det dock forskats kring däck på matrester! Forskare har nämligen upptäckt att resterna från din frukost inte bara är mer miljövänliga utan även kan höja prestandan på dina däck. Äggskal och tomater ersätter materialet krimrök och minskar därmed belastningen på naturens resurser. Men varför just äggskal och tomater? Jo, förutom att det är restprodukter som kan återanvändas så har det visat sig att de har egenskaper som ger gummit ovanliga egenskaper. Exempelvis har äggskal en porös mikrostruktur som är fördelaktig och tomatskal skapar stabilitet även i mycket höga temperaturer.

Vad är bra med polymer då?

Med tanke på vetskapen om att plaster kan inverka dåligt på miljön så kan man fundera lite grann på varför vi använder oss av polymerisation i såpass hög grad. Svaret är naturligtvis att polymer har riktigt fördelaktiga egenskaper som gör att det är svårt att byta ut dem hur som helst. Exempelvis så är polymer i form av plast resistenta mot kemikalier. Tänk på alla rengöringsmedel du har hemma, en plastförpackning håller dem i säkert förvar och förhindrar att de läcker ut och gör skador. De är också förhållandevis lätta i kombination med en extrem hållbarhet. Det gör dem enkla att använda i exempelvis byggmaterial. Polymer har också ett nästintill gränslöst utbud av egenskaper och färger. De kan tillverkas för att likna naturmaterial såsom bomull eller porslin eller användas för att framställa material som naturen inte kan framställa såsom däck eller plexiglas. På kondom.nu hittar du också produkter gjorda av polymer!

Var kan man arbeta som kemist?

Att vara kemist innebär att man är expert på hur kemikalier samverkar, samt på hur man analyserar dessa processer med ett syfte i åtanke. Som sådan kan man arbeta inom alla typer av verksamheter där man använder kemiska produkter eller ämnen, eller där man framställer kemiska ämnen och produkter. Som exempel på branscher där kemister kan arbeta kan nämnas tillverkningsindustrin, som pappersmassaindustrin, petroleumindustrin och den kemiska industrin. Hela en tredjedel av alla yrkesverksamma kemister idag (ungefär 7 000 i Sverige) arbetar inom något av dessa områden. Det är också vanligt att man arbetar inom forsknings- och utvecklingsdelen av olika branscher, till exempel livsmedel, läkemedel och bioteknik. Vissa kemister arbetar rent administrativt, till exempel genom att bearbeta patentansökningar eller genom att överse de lagar som reglerar användningen av kemikalier. Några vanliga arbetsgivare för kemister, förutom de företag som är verksamma inom ovan nämnda branscher, är myndigheter som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket (då kemister även kan arbeta som miljökonsulter).

Om du letar efter lediga jobb för kemister ska du gå in på Netjobs.com. Där kan du nämligen enkelt söka efter jobb i de branscher som är aktuella, så att du lätt kan hitta tjänster som intresserar dig och som passar din kompetens. Ett tips är att leta efter titlar som forskare, analytisk kemist och projektledare inom dessa branscher, eftersom det är vanliga yrkestitlar för kemister.

Kemi inom medicinsk diagnostik

Kemin spelar en viktig roll inom medicin och sjukvård, inte minst inom diagnostiken. Varje gång man lämnar ett prov hos läkaren, till exempel ett blodprov eller ett urinprov, så används ju kemi för att analysera proverna och komma fram till ett resultat som bistår läkaren i sin diagnos.

De som utför dessa kemiska analyser är oftast så kallade biomedicinska analytiker. Detta är ett legitimerat yrke i Sverige sedan 2001, och kräver en tre år lång utbildning på universitet eller högskola. En biomedicinsk analytiker kan jobba både på kliniska laboratorier och med forskning, och har kunskaper inom bland annat kemi, immunologi, mikrobiologi, patologi och molekylärbiologi.

Nackdelen för gemene man med att ens prover måste skickas till ett laboratorium för att analyseras av biomedicinska analytiker är att den totala tidsperioden från att man uppsöker läkare för första gången tills att man får ett svar kan vara lång, eftersom man utöver att vänta på provsvaren oftast även måste vänta på att få en tid hos läkaren eller en tid på ett labb för att ta proverna. Om man vill korta ner väntetiden genom att i alla fall kunna göra det första läkarbesöket snabbt, ska man gå in på Minutkliniken.se. Där kan man läsa mer om hur det fungerar på Minutkliniken, där man kan få träffa en läkare på en drop in-tid.

Molekyl och jon

Molekyl

En så kallad molekylstruktur visar bindningen i en atom och vad som är de relativa atompositionerna som finns hos atomerna inne i en molekyl. Den är oftast bestående av atomer som är bundna ihop med varandra med så kallade kovalenta bindningar och på ett slags sätt som gör att strukturen är neutral elektriskt, och inte som joner till exempel som är motsatsen, dessutom så att valenselektronerna är förknippade med andra sorts elektroner inne i antingen fria elektronpar eller i andra bindningar. Om man tar geometrin vid en molekyl så är det vikt, detta namnges på sättet den molekylära geometrin är. Om geometrin hos en viss molekyl enbart har några få atomen så blir de ofta triviala, men har molekylen många så kan dess kemiska natur bli helt avgörande.

Jon

En så kallad laddad partikel kallas för jon och en molekyl eller en atom som upptagit eller förlorat en eller rent av flera elektroner är en jon. Katjoner som är laddade positivt och anjoner som är laddade negativt kan ofta bilda en slags kristallstruktur utav salter som är neutrala.

Kemisk förening och kemisk substans

Kemisk förening

Ett slags kemiskt ämne som är ihopsatt utav en rad olika sorters grundämnen vilka beslutar innehållet i dess sammansättning och dess kemiska struktur brukar kallas för en kemisk förening. Sammansättningen och strukturen bestämmer sedan vilka egenskaper som ämnet har, till exempel så är vatten en sådan kemisk förening och den består av väte och av syre i kvot två till ett, där är syreatomen lokal mellan de 2 väteatomerna och har en vinkel på 104,5 grader.

Kemisk substans

Detta är ett slags material som har en bestämd sorts sammansättning som är kemisk och även kemiska egenskaper som är bestämda. Om man ska vara riktigt noga så är inte kemiska föreningar eller grundämnen som blandas så kallade kemiska substanser utan man kallar det för kemikalier. De vi oftast stöter på i våran vardag är en slags blandning eller mix, det kan till exempel vara legeringar eller biomassa, eller till och med våran luft och så vidare.

Grundämnen och det periodiska systemet

Ett så kallat grundämne består av ett ämne som är kemiskt och det innehåller enbart en slags atom, dessutom så får varje grundämne sin egen karaktär beroende på hur många protoner som det finns i dess kärna. Antalet protoner är det som senare blir atomnumret som just det grundämnet har, som ett exempel så ligger alla atomer som innehåller 6 stycken protoner inne i atomkärnan under grundämnet kol och ser man till alla som innehåller 92 stycken protoner i sin kärna så tillhör den uran. Som läget är nu så finns det 20 stycken som är erkända som grundämnet utav IUPAC, sedan kan det finnas olika typer av isotoper utav ett och samma grundämne.

En slags sammanställning av dessa grundämnen är det man kallar för det periodiska systemet och det brukar delas in efter dess atomnummer och dessutom är det uppdelat i en slags grupper som går lodrätt och även i perioder vilka går vågrätt. Grupperna är även uppdelade av de grundämnen som har likvärdiga egenskaper på kemiskt vis och har även fått namn trivialt, som till exempel alkaliska jordmetaller, alkalimetaller, ädelgaser och halogener. De kan även följa elektronegativitet, atomradie och liknande saker i systemet.

Protoner, neutroner och elektroner

Proton

Protonen är något som man kallar för elementarpartikel. Identiteten i atomen bestäms utav hur många protoner som det finns i atomens kärna. Denna proton består av en så kallad nerkvark och två stycken uppkvarkar och dessa kan bara finnas till inom varandras proximitet.

Neutron

Precis som protonen så är neutronen en elementarpartikel, dock är uppbyggnaden omvänd, alltså två stycken nedkvarkar och ett stycke uppkvark. Förutom detta så är den helt utan laddning och för att bestämma vilken isotop en atoms grundämne är så har det med antalen protoner i relativitet till antalet neutroner i en atoms kärnan att göra.

Elektron

Elektronen är också en slags elementarpartikel, det som skiljer elektronen från neutronen och protonen är att den inte har några som helst kvarkar, men den har en laddning som är lika stor som protonens, fast hos elektronen är den negativ. Elektroner finns i ett elektronskal som finns i det yttersta i en atom, dessa kallas för valenselektroner och de styr de flesta av de reaktioner som är kemiska. Detta händer när elektronerna tas bort eller läggs till eller till och med delas av olika sorters atomkärnor. Detta är alltså vad elektronerna gör.

Atomen och atomkärnan

Atomen

Atomen är en basal enhet i kemin, bortsett från fria protoner, elektroner och neutroner, den består av en kärna som är positivt laddad och innehåller oftast neutroner, protoner och även en del elektroner, som tillsammans balanserar laddningen för atomen. En atom är den entitet som är minst och som påverkar de kemiska egenskaperna i ett grundämne, vilket är påvisat. Detta kan vara elektronegativitet som ett exempel.

Atomkärnan

Det som ger en atomkärna dess identitet som ett grundämne är antalet protoner den innehåller, till exempel om det finns tre atomer så är det Litium och finns det åtta så är det syre och är det fjorton protoner så är det kisel och så vidare. Vilket typ av isotop utav grundämnet som atomen är bestäms av antalet neutroner, sedan finns det radioaktiva isotoper och det finns stabila isotoper. Tar man till exempel kol så är denna en isotop som är instabil och den har fjorton stycken neutroner och brukar kallas för kol14. Ser man till en enkel atoms fasta isotop så saknas helt neutroner. Det kan vara så att en atomkärna är isolerad och dessutom helt utan elektronskal, då räknas den som en komplett positiv katjon som är laddad och om antalet elektroner är mer än vad antalet protoner är i själva kärnan så blir atomen istället en så kallad anjon som är negativt laddad. Kärnkemi kallas hela det fältet där den så kallade atomkärnan helt står i fokus för all uppmärksamhet. I nästa avsnitt fortsätter vi berätta om vad en atom är och vad den egentligen innehåller; det är protonen, neutronen och elektroner och en hel del annat. Man förstår att detta verkligen är en hel vetenskap.